RD-actie West-Afrika: tussen toverdokter en moskee

Dit jaar is project Jedidja een van de doelen die gesteund wordt met de RD-actie ‘draagt elkanders lasten’.

U krijgt een bijzonder inkijkje in het werk wat Gerda dag aan dag mag doen.

Volg de actie op de speciale pagina op de website van het Rd