Steunen

Om haar werk in Guinee Bissau te kunnen verrichten is Gerda afhankelijk van geestelijke, morele en financiële steun vanuit haar achterban.

Geestelijk: 
Niet voor niets staat de geestelijke steun op de eerste plaats. Gerda zelf gaf tijdens de eerste TFC-vergadering aan dat ze deze geestelijke steun het allerbelangrijkste vindt. 
Helpt u Gerda, haar werk en de mensen en kinderen in Guinee Bissau dragen in uw gebed?!

Moreel: 
Lees ‘Discipel’ (gratis magazine van KIMON) om op de hoogte te blijven en mee te leven. Meld u aan op www.kimon.nl.
Stuurt u Gerda eens een kaartje, een brief of een mailtje. Haar gegevens: 
Apartado 908 Bissau 
RGB Guinee Bissau 
Africa occidental 
gerdaklaver@kimon.nl

Financieel: 
Zoals u kunt lezen op de website van KIMON, is er voor een veldwerker minimaal 1000-1200 euro per maand nodig is. Vanuit dit budget betaalt de stichting alle kosten die ten behoeve van de uitzending, alsmede gedurende de contractperiode worden gemaakt. Te denken valt daarbij aan kosten van levensonderhoud, huisvesting etc. etc. Daarnaast is het nieuwe project ‘Jedidja’ een grote kostenpost.
Wat kunt u doen:

  • Stort een gift op ING-bank, IBAN: NL47 INGB 0006 849 217; ABN AMRO, IBAN: NL77 ABNA 0400 598 698 t.n.v. Stichting Kimon, Putten, o.v.v. ‘Jedidja Guinee Bissau’ 
  • Steunt u KIMON in het algemeen? Label dan in het vervolg uw gift dan d.m.v. de vermelding ‘Gerda Guinee Bissau’  of ‘Jedidja Guinee Bissau’
  • Download hier het sponsorformulier om Gerda structureel te steunen
  • Doe mee aan de actuele activiteiten van de thuisfrontcommissie. Klik hier voor meer informatie.